Bach - Kaiteriteri Bays

Bach - Kaiteriteri Bays

House - Governor's Bay

House - Governor's Bay

House Extension - Sumner Esplanade

House Extension - Sumner Esplanade

House - Sumner Esplanade

House - Sumner Esplanade 

House - Whareora Terrace Cashmere

House - Whareora Terrace Cashmere

House on the River - Fendalton

House on the River - Fendalton

Townhouse - Blenheim

Townhouse - Blenheim

Four Houses - Armagh Street

Four Houses - Armagh Street

House - Port Levy

House - Port Levy

House - Cass Bay

House - Cass Bay

Tiromoana - Akaroa

Tiromoana - Akaroa

House on Mt Pleasant

House on Mt Pleasant

House - Fernside

House - Fernside